Lễ phát động tổ chức bằng nhiều hình thức hấp dẫn. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ của các em học sinh với bài hát bằng Tiếng Anh đã truyền cảm hứng qua ca từ ...